Tuesday, June 14, 2011

Jagalah Lisanmu

Posted by Khaulah Al-Azwar On 7:08 AM No comments


“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kerana pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya”
[QS al-Isra’, 17:36]

Perkataan seseorang tidak akan berguna jika ia mengucapkan perkataan yang sia-sia. Sebaliknya, ia hanya akan berguna dan terjaga apabila hanya mengharapkan keuntungan dan peningkatan dalam agamanya. Jika seseorang itu ingin mengatakan sesuatu, maka dia akan melihat, apakah dalam perkataannya itu mengandungi kebaikan dan faedah atau tidak. Jika dalam perkataannya tidak mengandung manfaat, maka ia akan menahan ucapannya itu.

Jika kita ingin mengutarakan apa yang ada di dalam hati kita, maka ungkapkanlah dengan lisan. Kerana, lisan akan mengungkapkan segala apa yang ada di dalam hati, baik ia menginginkan sesuatu atau atau ia menolak sesuatu.

Yahya bin Mu’adz berkata,
“Hati bagaikan periuk yang mendidih kerana apa yang ada di dalamnya dan lisan adalah gayungnya. Lihatlah seseorang ketika ia berbicara kerana sesungguhnya lisannya yang akan mencedok segala apa yang ada dalam hatinya; dari yang manis, yang asam, yang tawar, yang masin atau yang lainnya, dan akan menjelaskan kepadamu segala cita rasa yang ia inginkan dengan perantara lisannya.”
Selalunya, kita akan merasakan makanan yang ada di dalam bekas dengan lisan kita, maka barulah pengetahuan akan makanan itu akan diketahui dengan hakikat yang sebenarnya. Begitu juga dengan cita rasa yang ada di dalam hati seseorang. Ianya hanya dapat diketahui melalui lisannya.

Muhammad SAW pernah ditanya mengenai sesuatu yang menjadi penyebab utama dimasukkannya manusia ke dalam neraka. Baginda menjawab:
“Mulut dan kemaluan.”  
[HR Ahmad, Ibn Majah, dan at-Tirmidzi]
Mu’adz juga pernah bertanya kepada Muhammad SAW tentang perbuatan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam syurga dan menjauhkan dari neraka. Muhammad SAW pun memberitahukan pokok perkara dalam islam dan puncak tertingginya. Baginda bersabda:
“Mahukah engkau aku beritahu tentang perkara yang boleh menjaga hal tersebut?”
Mu’adz menjawab,
“Mahu, Ya Rasulullah”
Kemudian Muhammad SAW memegang lisannya seraya bersabda,
“Jagalah oleh mu ini (lisan)” 
Mu’adz bertanya,
“Bukankah kita akan dimintai pertanggungjawaban dari segala apa yang kita katakan?”
Muhammad SAW menjawab,
“Celakalah engkau wahai wahai Mu’adz! Bukankah yang menjerumuskan manusia ke dalam api neraka dengan wajah tersungkur adalah akibat lidah mereka? 
[HR at-Tirmidzi]


Namun secara realitinya, ramai di antara kita yang lebih mudah untuk menjaga dirinya daripada memakan sesuatu yang haram, berbuat zalim, berzina, mencuri, meminum khamar, memandang sesatu yang diharamkan dan sebagainya. Tetapi, sangatlah amat payah untuk kita menjaga lidah kita. Bahkan, seseorang yang terkenal dengan agamanya, ibadahnya, dan kezuhudannya, boleh sahaja mengatakan perkataan yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah. Dan lebih malang lagi jika dia tidak merasakan bahawa perkataannya itu tercela. Dia mengatakan satu ucapan yang ucapan itu jauh antara timur dan barat.


Berapa ramai pula manusia yang mampu menjaga diri dari kekejian dan kezaliman, namun lidahnya berdusta dengan kedustaan yang mencapai puncaknya. Sampai-sampai dia tidak peduli dengan apa yang dia katakan. Jika kita ingin mengetahui hal apa itu, lihatlah apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam shahihnya dari hadits Jundub bin Abdullah. Muhammad SAW bersabda:
“Seseorang berkata, ‘Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si Fulan,’ maka Allah berfirman, ‘Barang siapa yang bersumpah kepada-Ku bahawa aku tidak akan mengampun si Fulan, sesungguhnya Aku telah mengampuni si Fulan dan Aku akan menghapuskan segala amal perbuatanmu."


Nauzubillah min dzalik. Inilah gambaran seseorang yang mungkin ibadahnya sangat hebat kepada Allah dengan melakukan apa sahaja yang dikehendaki Allah, namun hanya dengan satu kata sahaja, seluruh amal perbuatannya terhapus kerana perkataannya.Perkara seperti ini ditegaskan dalam hadits Abu Hurairah, Abu Hurairah berkata, 
“Bicaralah hanya dengan satu ucapan, maka apa yang kamu usahakan di dunia dan akhirat semuanya akan musnah.”


Di dalam Shahihain dari hadits Abu Hurairah dari Muhammad SAW, baginda bersabda:
“Sesungguhnya seorang hamba yang mengatakan satu perkataan dari apa yang Allah redha kemudian dia tidak menghiraukannya, maka Allah akan mengangkat darjatnya. Dan sesungguhnya seorang hamba dengan mengatakan satu perkataan yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah kemudian dia tidak memikirkan akibatnya, maka dia akan dilempar ke dalam jahannam.”  
[HR Bukhari]


Imam at-Tirmidzi juga menyebutkan dengan sanad yang shahih dari Muhammad SAW:
“Di antara tanda-tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya” 
[HR Muslim dan at-Tirmidzi]


Di dalam hadits lain juga ditegaskan:
“Apabila seseorang bangun di waktu pagi, maka sesungghunya anggota badannya itu tunduk kepada lisannya. Anggota badan itu berkata kepada lisan : takutlah engkau kepada Allah dalam menjaga hak-hak kami, kerana sesungguhnya kami akan mengikutimu, jika kamu istiqomah (dalam ketaqwaan) maka kami juga akan istiqomah, namun jika kamu berbelok maka kami juga akan berbelok.”


Maka, marilah kita sama-sama memerhatikan semula, apa yang mahu dikatakan oleh lidah kita. Agar segala yang keluar itu bukan sahaja bermanfaat untuk diri insan yang sedang mendengarnya, tetapi yang penting adalah setiap kata-kata kita itu akan bermanfaat dan menjadi peringatan untuk diri kita sendiri.


Lidah adalah senjata yang sangat berbahaya. Namun kita kena ingat bahawa sesuatu yang berbahaya itu jika kita mampu mengawalnya dengan benar, iaitu dengan tatacara Islam, maka ia akan menjadi satu senjata yang sangat hebat dalam memberikan manfaat untuk Islam itu sendiri, dan kepada pemiliknya.

Ingat kembali pesan Allah kepada kita,
“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kerana pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya” 
[QS al-Isra’, 17:36]
Wa Allahu ‘Alam
p/s: bukan nak menghalang para dai'e dari berkata-kata, cuma mengharapkan agar kata-kata kita selepas ini lebih bernadakan Islam dengan hujah, agar kita tidak rugi dengan penat lelah kita berkata-kata... =)

0 comments: