Thursday, May 26, 2011

Perbezaan Orang Yang Benar dan Orang Yang Tidak Benar

Posted by lianazulak On 10:09 PM No comments

Sebenarnya amalan-amalan yang dilakukan oleh orang Islam, adalah merupakan amalan yang dilakukan dalam rangka melaksana taklif dan ia berkewajipan melakukan amalan tersebut walau apa sekalipun keadaan dan suasana yang ditempuhinya. Pada asasnya pelaksanaannya terhadap amalan tersebut secara berterusan, adalah merupakan garis pemisah anatara orang yang benar dengan orang yang tidak benar. Orang yang benar ialah orang yang berterusan melakukan amalan tanpa mengira suasana yang ditempuhinya, baik suasana itu datang mahupun pergi, baik hujan mahupun kemarau. Ia tetap meneruskan amalan tersebut. Pernah ditanya oleh seorang guru: ‘Apakah berlaku pada tuan sesuatu perkara yang tidak diingini, kemanakah seharusnya saya pergi?‘Jawab beliau: ‘Sebenarnya wali-wali Allah itu ramai, tetapi mereka terhalang dari dikenali oleh orang ramai, kerana buruk sangka orang ramai itu sendiri terhadap mereka.’

Sehubungan dengan itu, jika anda mengenali mana dia orang yang benar dan mana dia orang yang tidak benar, tandanya ialah ia berterusan melakukan amalan kerana Allah SWT di dalam setiap keadaan dan suasana yang dihadapinya, sebaliknya orang yang tidak benar ialah orang yang beramal satu atau dua hari sahaja. Apabila orang ramai memberi sambutan yang menggalakkan terhadap amalannya, ia terus beramal, tetapi apabila orang ramai tidak meberi sambutan dan tidak menunjukkan reaksi apa-apa terhadap amalan yang dilakukannya, ia mula meninggalkan amalan tersebut.

Bukti pendustaan seseorang di dalam dakwah ialah melakukan gerakkerja dakwah kepada Agama Allah, tetapi mengaitkannya dengan sambutan orang ramai terhadap dirinya. Misalnya katakan kita mengajar orang ramai. Apabila pelajaran yang diajarkan oleh kita dihadiri oleh seribu orang, kita terus meneruskan pengajaran. Sebaliknya jika pengajaran yang disampaikan oleh kita, tidak mendapat sambutan daripada orang ramai kecuali segelintir sahaja, kita tidak lagi mengajar. Sebenarnya orang yang benar tidak mempedulikan tentang ada sambutan atau tidak ada sambutan daripada orang ramai terhadap kerja-kerja dakwah yang dilakukannya, kerana urusan menambat hati manusia atau tidak, kepada dakwah yang diseru, adalah merupakan kerja Allah dan bukan kerja para pendakwah.

Saya pernah melihat sesetengah guru saya didatangi oleh seorang biasa dan meminta beliau menyampaikan pengajarannya. Guru saya itu tidak menolak jemputan tersebut, malah ia menerimanya dengan senang hati, sebagaimana ia menerima jemputan daripada orang-orang kaya yang dahagakan ilmunya.

Orang yang beramal kerana Allah akan meneruskan amalannya dalam setiap situasi yang ditempuhinya. Ia akan meneruskan amalannya tanpa mengira sama ada menerima sambutan daripada orang ramai atau tidak, sama ada terhasil buah atau tidak dan samaada zahir di sana berita-berita dan isyarat-isyarat yang menggembirakan kemudian setelah itu berita dan isyarat tersebut tidak benar, ia tetap tidak berputus asa dan tidak terjebak ke lembah putus asa itu.

0 comments: